Středa 11.12.2019

Svatojakubské společenství

Minoritské nešpory

Každý 1. čtvrtek po mši sv. 17.00 v kapli sv. Anny (s výjimkou prázdnin)

Setkání MI (Rytířstva Neposkvrněné)

Každá první středa v měsíci - v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

Výuka náboženství

Náboženství s přípravou na 1. sv. přijímání
a mše sv. pro rodiče s dětmi je ve čtvrtek v 17.00 hod.

Křest

Informace: tel. 224 828 816.

Příprava na manželství a Svátost manželství

Příprava se koná formou několika setkání, kde se mluví o některých pro manželství klíčových tématech.
Snoubencům, kteří se jen velmi zřídka účastní bohoslužeb, vřele doporučujeme přípravy konané Centrem pro rodinu Arcibiskupství pražského.

Bližší informace: tel. 224 828 816.