Čtvrtek 19.9.2019

Informace/Ohlášky

24. neděle v mezidobí - 15.9.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

V úterý 17. září slavíme svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi.

Ve středu 18. září je svátek sv. Josefa z Kopertina, kněze 1. řádu.

Ve čtvrtek 19. září zveme na mši svatou do kaple sv. Anny rodiče s dětmi v 17 hodin a v 19. hodin vás zveme na koncert 24. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 20. září je památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků. Od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hod mše svatá.

V sobotu 21. září slavíme svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty v 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 22. září je 25. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:13.9.2019 Zobrazeno:1301

23. neděle v mezidobí - 8.9.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek 12. září je památka Jména Panny Marie. Zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi a v 19. hodin vás zveme na koncert 24. Mezinárodního varhanního festivalu

V pátek 13. září je památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.  Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

V sobotu 14. září slavíme svátek Povýšení svatého kříže. V 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a  v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 15. září je 24. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:3.9.2019 Zobrazeno:763

22. neděle v mezidobí - 1.9.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin

V úterý 3. září je Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

4. září je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 5. září zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi a v 19. hodin vás zveme na koncert 23. Mezinárodního varhanního festivalu.

6. září je první pátek v měsíci. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny a na mši sv. v 17.00 hod.

V sobotu 7. září je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 8. září je 23. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:30.8.2019 Zobrazeno:720

20. neděle v mezidobí - 18.8.2019

Ohlášky

V srpnu jsou bohoslužby od pondělí do pátku v kapli sv. Anny, ráno v 6.45 a v sobotu s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

V úterý 20. srpna, je Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve.

Ve středu 21. srpna, je Památka sv. Pia X., papeže.

Ve čtvrtek 22. srpna, je Památka  Panny Marie Královny. V 19 hodin zveme na koncert 24. Mezinárodního varhanního festivalu.

V sobotu 24. srpna, je Památka sv. Bartoloměje, apoštola.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 25. srpna, je 21. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:13.8.2019 Zobrazeno:913

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2206

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4382

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3968