Neděle 28.5.2023

Informace/Ohlášky

Program u minoritů, 28.5.2023 - 4.6.2023

 Ohlášky, 28.5.2023 V pátek vás zveme k adoračnímu bdění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní v kapli svaté Anny od 16.00 hod. do 17.00 hod. Na adoraci pak navazuje mše svatá. Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během

Vydáno:27.5.2023 Zobrazeno:0

Program u minoritů, 21.5.2023 - 28.5.2023

 Ohlášky, 21.5.2023 V pátek vás zveme k adoračnímu bdění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní v kapli svaté Anny od 16.00 hod. do 17.00 hod. Na adoraci pak navazuje mše svatá. Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve na nešpory po čtvrteční mši svaté v 17.00 hod. a na ranní chvály během

Vydáno:20.5.2023 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152