Neděle 23.2.2020

Informace/Ohlášky

1. neděle postní - 1.3.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve středu 26. února, Popeleční středou začneme postní dobu. Mše svaté     s udělováním popelce budou v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a odpoledne v   17.00 hod.,

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v 17.00  hod. v 16.30 se modlíme růženec a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

Během postní doby každý pátek, budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Mše sv. bude po křížové cestě v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

V sobotu je mše svatá v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 1. postní, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Dnešní sbírka Svatopetrský haléř je určena na humanitární aktivity církve. Upřímně děkujeme za vaše dary.

Vydáno:20.2.2020 Zobrazeno:846

6. neděle v mezidobí - 16.2.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

Ve čtvrtek je mše svatá v 17.00 hodin, po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 21. února je od 16.00 hod. v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 22. února slavíme svátek Stolce svatého apoštola Petra. Mše svatá je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle 23. února je 7. v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a v 10.30 hodin se bude konat sbírka na humanitární aktivity církve – Svatopetrský haléř.

Vydáno:12.2.2020 Zobrazeno:811

5. neděle v mezidobí - 9.2.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 10. února je památka sv. Scholastiky, panny.

V úterý 11. února si připomínáme památku Panny Marie Lurdské.

Ve čtvrtek  13. února slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. mše sv., po mši sv. následuje výstav Nejsvětější svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Každý pátek je od 16.00 hod. v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 6. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:6.2.2020 Zobrazeno:946

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2363

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4706

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4302