Středa 13.11.2019

Informace/Ohlášky

32. neděle v mezidobí - 10.11.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku, jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 11. listopadu je památka sv. Martina, biskupa.

V úterý 12. listopadu je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Ve středu 13. listopadu slavíme svátek svaté Anežky České, panny. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek 14. listopadu zveme do kaple svaté Anny, na mši svatou rodiče s dětmi v 17 hodin. V 16.30 se modlíme růženec. Po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 15. listopadu je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hodin a v 17.00 hodin mše svatá.

V sobotu 16. listopadu je mše svatá s ranními chválami v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin o půl osmé se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na charitní činnost v arcidiecézi. Děkujeme za vaše dary a příspěvky.

Příští neděle je 33. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:8.11.2019 Zobrazeno:775

31. neděle v mezidobí - 3.11.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 4. listopadu je památka sv. Karla Boromejského, biskupa.

6. listopadu je první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 7. listopadu v 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v ambitech kláštera, po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 8. listopadu je od 16.00 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hodin mše svatá.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

V sobotu 9. listopadu je svátek Posvěcení lateránské baziliky. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 10. listopadu je 32. v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Vydáno:1.11.2019 Zobrazeno:697

30. neděle v mezidobí - 27.10.2019

Ohlášky

Od úterý do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 28. října je svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů. Je to také státní svátek, mše svatá bude v kapli sv. Anny ráno v 8 hodin a v 18 hodin zveme na koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

Ve čtvrtek v 17 hodin zveme na mši svatou rodiče s dětmi do kaple svaté Anny v ambitech kláštera, po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 1. listopadu o slavnosti Všech svatých zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz je u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora ve 14.30 hod. Je to také první pátek v měsíci, od 16.00 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v 8.00 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v bazilice v 18.00 hod., při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.

Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek: svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé.

Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 3. listopadu je 31. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:17.10.2019 Zobrazeno:775

29. neděle v mezidobí - 20.10.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 21. října v 18 hodin zveme na koncert z cyklu Svatojakubský podzim.

Ve středu 23. října je památka sv. Jana Kapistránského, kněze.

Ve čtvrtek 24. října zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. a po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 25. října, v 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 26. října se v 7.30 hod. v kapli sv. Anny modlíme růženec v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 27. října je 30. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Sbírka dnešní neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl. Upřímně děkujeme za vaše dary.

V pátek 1. listopadu o slavnosti Všech svatých zveme na modlitbu za zemřelé u hrobky minoritů na Olšanských hřbitovech. Sraz je u vchodu na hřbitov u stanice metra Flora v 14.30 hod.

V sobotu 2. listopadu je Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. budou slouženy v 8.00 a v 17.00 hod. v kapli sv. Anny a v bazilice v 18.00 hod., při které přednese Svatojakubský sbor, orchestr a sólisté Requiem W. A. Mozarta.

Vydáno:15.10.2019 Zobrazeno:864

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2243

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4531

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4027