Sobota 20.7.2019

Informace/Ohlášky

15. neděle v mezidobí - 14.7.2019

Ohlášky

V červenci a srpnu jsou bohoslužby v kapli sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin a v sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8.00 hod.

V pondělí 15. července je svátek sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve.

V úterý 16. července je památka Panny Marie Karmelské.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 21. července je 16. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Ve čtvrtek 25. července, slavíme svátek svatého Jakuba, patrona naší baziliky. Poutní bohoslužbě v 18.00 hodin bude předsedat otec arciopat Petr Prokop Siostrzonek. Ve 20.45 hodin zveme na svatojakubský večer. Podrobný program se nachází ve vývěsce kostela a na našich webových stránkách.

V pátek 26. července, slavíme svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie a patronů naší kaple v ambitech kláštera. Mše svatá bude ráno v 6.45 hodin.

Vydáno:9.7.2019 Zobrazeno:789

14. neděle v mezidobí - 7.7.2019

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin a v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod.

Ve čtvrtek 11. července je  svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy.

V sobotu 13. července odpoledne v 17 hodin slavíme v naší bazilice fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše svatá, kterou bude sloužit náš novokněz minorita P. Petr Macháček. Po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny, kde udělí otec Petr novokněžské požehnání.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 14. července je 15. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:6.7.2019 Zobrazeno:894

13. neděle v mezidobí - 30.6.2019

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. do kaple sv. Anny, v ambitech kláštera: od pondělí do pátku ráno v 6.45 hodin, v sobotu na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod. a před mší sv. se modlíme růženec.

Ve středu 3. července je Svátek sv. Tomáše, apoštola.

Ve čtvrtek 4. července je  památka sv. Prokopa, opata.

V pátek 5. července slavíme slavnost sv. Cyrila a Metoděje – slovanských věrozvěstů a patronů Evropy. Je to státní svátek a první pátek v měsíci. Mše svatá bude pouze v 8 hodin, po mši sv. bude výstav Nejsvětější Svátosti a požehnání.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na bohoslovce, upřímně děkujeme za vaše dary.

Příští neděle 7. července je 14. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

V sobotu 13. července na fatimský den mši svatou bude sloužit náš novokněz minorita P. Petr Macháček a po mši sv. udělí novokněžské požehnání.

Vydáno:28.6.2019 Zobrazeno:889

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2143

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4269

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3859