Sobota 13.8.2022

Informace/Ohlášky

Program 14.08.2022 – 21.08.2022

 Ohlášky, 20. týden v mezidobí () 14.08.2022 20. neděle v mezidobí 8.30 Mše svatá Bazilika     10.00 Varhanní hudba Bazilika   10.30 Mše svatá Bazilika 15.08.2022 Nanebevzetí Panny Marie, slavnost

Vydáno:13.8.2022 Zobrazeno:0

Ohlášky, program bohoslužeb ve dnech 07.08.2022 – 14.08.2022

 19. týden v mezidobí (07.08.2022 – 14.08.2022) 07.08.2022 19. neděle v mezidobí 8.30 Mše svatá Bazilika     10.00 Varhanní hudba Bazilika   10.30 Mše svatá Bazilika 08.08.2022 Svátek sv. Dominika, k

Vydáno:5.8.2022 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152