Neděle 20.9.2020

Informace/Ohlášky

25. neděle v mezidobí - 20.9.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 21. září je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Ve středu 23. září je památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze.

Ve čtvrtek v 17 hodin zveme na mši svatou do kaple sv. Anny a v 19 hodin vás zveme na závěrečný koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 27. září je od 16.00 hod. v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hod. mše svatá.

V sobotu v 7.30 hod se v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 27. září je 26. neděle v mezidobí, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat Svatováclavská sbírka na církevní školství.

Transitus - oslava památky blažené smrti sv. Františka z Assisi bude v sobotu 3. října v 17.00 hod. Slavnost sv. Františka z Assisi je v neděli  4. října.

Vydáno:15.9.2020 Zobrazeno:853

24. neděle v mezidobí - 13.9.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 14. září slavíme svátek Povýšení svatého kříže.

V úterý 15. září je památka Panny Marie Bolestné.

Ve středu 16. září je památka sv. Ludmily, mučednice.

Ve čtvrtek 17. září slavíme svátek Vtisknutí stigmat našemu sv. Otci Františkovi. Odpoledne v 17 hodin je mše svatá v kapli sv. Anny a v 19 hodin vás zveme na koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 18. září je svátek sv. Josefa z  Kopertina, kněze 1. řádu. Od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hod mše svatá.

V sobotu 19. září se od 7.30 hod. v kapli sv. Anny modlíme růženec a v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 20. září je 25. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Dnes odpoledne v 17 hodin slavíme v bazilice Fatimský den s obvyklým programem.

Vydáno:9.9.2020 Zobrazeno:1051

23. neděle v mezidobí - 6.9.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hodin.

V úterý 8. září je svátek Narození Panny Marie.

Ve čtvrtek 10. září, je mše svatá také odpoledne v  17 hodin a v 19. hodin vás zveme na koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek je od 16. hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 12. září je památka Jména Panny Marie. V 7.30 hod. se v kapli sv. Anny modlíme růženec a  v 8.00 hod. je mše sv. s ranními chválami.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 13. září je 24. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin a odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Vydáno:30.8.2020 Zobrazeno:941

22. neděle v mezidobí - 30.8.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny ráno v 6.45 hod.

2. září je první středa v měsíci, zveme na mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny.

Ve čtvrtek 3. září je Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve. V 17 hodin je mše svatá v kapli sv. Anny a v 19. hodin vás zveme na koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

4. září je první pátek v měsíci. Od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17.00 hod. mše svatá.

V sobotu 5. září je mše sv. s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 6. září je 23. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:24.8.2020 Zobrazeno:863

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2559

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4964

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4683