Úterý 23.4.2019

Informace/Ohlášky

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - 21.4.2019

Ohlášky

Dnes odpoledne zveme do baziliky na velikonoční koncert duchovní varhanní hudby v 17.00 hod.

Zítra na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30.

Během týdne od úterý do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod. a ve čtvrtek a pátek také odpoledne v 17.00 hod.

V pátek zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. v kapli sv. Anny. Při adoraci se modlíme zvlášť za nová povolání a za nemocné.

V sobotu zveme na mši s ranními chválami do kaple sv. Anny v 8.00 hod. a před mši sv. v 7.30 se modlíme svatý růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští 2. neděle velikonoční je Neděle Božího Milosrdenství, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30.

Vydáno:20.4.2019 Zobrazeno:744

6. neděle postní (Květná) - 14.4.2019

Ohlášky

Ve svatém týdnu: v pondělí, úterý a středu zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny ráno v 6.45 hod.

Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů: utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční triduum.

Zveme Vás všechny, ke slavení velikonočního tajemství, které je „svátkem svátků“ a na velikonoční koncert do baziliky sv. Jakuba:

Na Zelený čtvrtek mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17.00 hod.

Na Velký pátek bude bohoslužba na památku umučení Páně v 15.00 hod., Stabat Mater od Antonína Dvořáka v 17.00 a křížová cesta ve 21.00 hod.

Na Bílou sobotu Velikonoční vigilii budeme slavit ve 20.00 hod.

Zveme také na adoraci:

na Zelený čtvrtek (v getsemanské zahradě - v kapli sv. Anny) po obřadech až do 22.00 hod.

na Velký pátek adorace začíná v 8.00 hod. ranními chválami, a po obřadech  až do 21.00 hod. (u Božího hrobu – kaple sv. Anny),

na Bílou sobotu adorace začíná v 8.00 hod. ranními chválami až do 19.30.

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně a na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30. O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně mši sv. v 10.30 hod. bude předsedat apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo.

Velikonoční koncert v bazilice bude 21. dubna v 17.00 hod.

Program bohoslužeb se nachází ve vývěsce kostela a také vytištěný na lístcích, které si můžete vzít s sebou, a na internetových stránkách konventu.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Vydáno:11.4.2019 Zobrazeno:729

5. neděle postní - 7.4.2019

Ohlášky

Od pondělí do pátku, jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech   kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek je mše svatá v kapli svaté Anny v 17.00  hod., v 16.30 se modlíme růženec. Po mši je setkání společenství a modlitba nešpor.

Během postní doby každý pátek, rozjímáme křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30 hod. Mše sv. bude po křížové cestě v kapli sv. Anny v 17.00 hod.

V  sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8.00 hod. v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Blíží se Svatý týden a Velikonoce.  Za týden 14 dubna, budeme slavit Květnou (pašijovou) neděli, kterou vstoupíme do Svatého týdne. Při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin bude žehnání ratolestí.

Vrcholem a středem liturgie křesťanů je slavnost tří velikonočních dnů: utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně - Velikonoční triduum.

Zveme Vás všechny, ke slavení velikonočního tajemství do baziliky sv. Jakuba:

Na Zelený čtvrtek mše sv. na památku Večeře Páně bude v 17.00 hod.

Na Velký pátek bude bohoslužba na památku umučení Páně v 15.00 hod., Stabat Mater od Antonína Dvořáka v 17.00 a křížová cesta ve 21.00 hod.

Na Bílou sobotu Velikonoční vigilii budeme slavit ve 20.00 hod.

O Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně budou bohoslužby v 8.30 a v 10.30 hod., které bude předsedat apoštolský nuncius v ČR Mons. Charles Daniel Balvo.

Na Velikonoční pondělí mše sv. budou v 8.30 a v 10.30 hod.

Velikonoční koncert v bazilice bude 21. dubna v 17.00 hod.

Program bohoslužeb, adorací a koncertů se nachází ve vývěsce kostela a na internetových stránkách konventu.

Vydáno:4.4.2019 Zobrazeno:669

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2068

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3090

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3708