Čtvrtek 23.3.2017

Informace/Ohlášky

3. neděle postní - 19.3.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 20. března slavíme Slavnost svatého Josefa, snoubence Panny Marie.

Ve čtvrtek 23. března zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi.

Během postní doby každý pátek - s výjimkou prvního pátku v měsíci – rozjímáme křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice v 16.30   hod. Po křížové cestě je v kapli sv. Anny v 17.00 hod. mše svatá.

V sobotu 25. března je Slavnost Zvěstování Páně, mše sv. s ranními chválami je v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou mší sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 4. postní, při bohoslužbách v 8.30 a v 10.30 hodin se bude konat sbírka na charitní činnost v arcidiecézi.

Vydáno:18.3.2017 Zobrazeno:343

2. neděle postní - 12.3.2017

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 13. března slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. mše sv., po mši sv. následuje výstav Nejsvětější svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek 16. března zveme na mši svatou v 17 hodin rodiče s dětmi.

Během postní doby každý pátek - s výjimkou prvního pátku v měsíci – budeme rozjímat křížovou cestu našeho Pána Ježíše Krista v bazilice   v 16.30 hod. Po křížové cestě je v kapli sv. Anny v 17.00 hod. mše svatá.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami  v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou mší sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 3. postní, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

 

Vydáno:11.3.2017 Zobrazeno:342

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:1393

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:2190

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2594