Pondělí 18.6.2018

Informace/Ohlášky

11. neděle v mezidobí - 17.6.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek 21. června, je Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Zveme na mši sv. do kaple sv. Anny rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání a modlitba breviáře.

V pátek 22. června je od 16 hodin  v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je  mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděli 24. června slavíme SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin se bude konat Svatopetrská sbírka na bohoslovce.

Vydáno:15.6.2018 Zobrazeno:696

10. neděle v mezidobí - 10.6.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.

Ve středu 13. června je svátek svatého Antonína z Padovy a fatimský den. Program fatimského dne začíná modlitbu svatého růžence v 16.30 a v 17.00 hod. mše sv. Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

Ve čtvrtek 14. června, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání a modlitba breviáře.

V pátek 15. června je od 16 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je  mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 17. června je 11. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:6.6.2018 Zobrazeno:661

Slavnost Těla a Krve Páně - 3.6.2018

Ohlášky

V naší bazilice slavíme dnes Slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V úterý 5. června je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Ve středu 6. června zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence, po bohoslužbě je setkání.

Ve čtvrtek 7. černa, zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod. Po mši svaté je setkání a modlitba breviáře.

V pátek 8. června slavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie, mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle 10. června je 10. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:1.6.2018 Zobrazeno:514

Slavnost Nejsvětější Trojice - 27.5.2018

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 30. května slavíme památku sv. Zdislavy.

Otec arcibiskup kardinál Dominik Duka zve Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 31. května 2018 v 17.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály kolem Hradčanského náměstí s prvním oltářem u Arcibiskupského paláce, druhým u kanovnické rezidence čp. 7 a třetím na Karmelu sv. Josefa. Průvod bude zakončen čtvrtým oltářem u nově opraveného mariánského sloupu na Hradčanském náměstí.

Proto u nás v kapli sv. Anny, ve čtvrtek nebude mše sv. odpoledne v 17.00.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně příští neděli 3. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

1. června slavíme památku sv. Justina, mučedníka, je to první pátek v měsíci, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin. V 7.30 hodin se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděli 3. června slavíme slavnost Těla a Krve Páně, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:18.5.2018 Zobrazeno:655

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:1756

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:2685

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3153