Neděle 31.5.2020

Informace/Ohlášky

Seslání Ducha Svatého - 31.5.2020

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 1. června je památka Panny Marie, Matky církve.

Ve středu 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence.

Ve čtvrtek 4. června slavíme svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Večerní mše sv. je v 17.00 hod.

V pátek 5. června je památka svatého Bonifáce, biskupa a mučedníka. Od 16 hodin zveme na adoraci Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin na mši svatou.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 7. června je slavnost Nejsvětější Trojice, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:28.5.2020 Zobrazeno:1143

7. neděle velikonoční - 24.5.2020

Ohlášky

Prožíváme měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě. Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou je májová pobožnost.

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V úterý 26. května je památka sv. Filipa Neriho, kněze.

Ve čtvrtek je mše sv. pro rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek od 16 hodin zveme na adoraci Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin na mši svatou.

V sobotu je památka sv. Zdislavy. Mši svatou s ranními chválami slavíme v 8 hodin.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého a končí doba velikonoční,  bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:22.5.2020 Zobrazeno:920

6. neděle velikonoční - 17.5.2020

Ohlášky

Prožíváme měsíc květen, který je tradičně zasvěcený Panně Marii. Po příkladu Panny Marie a Apoštolů setrváváme v modlitbě. Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou je májová pobožnost.

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 18. května si připomínáme sto let od narození papeže, sv. Jana Pavla II. Při jeho první návštěvě Polska se v davu lidí objevil transparent se slovy: „Pamatuj, otče, na své české děti.“ Máme mocného přímluvce v nebi.

V úterý 19. května je památka sv. Bernardina Sienského, kněze.

Ve středu 20. května (je) památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze.

Ve čtvrtek 21. května slavíme Slavnost nanebevstoupení Páně, večerní mši sv. je v 17.00 hod.

V pátek od 16 hodin zveme na adoraci  Nejsvětější Svátosti a v 17 hodin na mši svatou.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v 8.00 hodin.

vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Dnešní neděle je dnem modliteb za pronásledované křesťany a dle rozhodnutí ČBK dnešní sbírka je určena na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Upřímně děkujeme za vaše dary.

Příští neděle je 7. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:15.5.2020 Zobrazeno:949

5. neděle velikonoční - 10.5.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V úterý 12. května je svátek Výročí posvěcení pražské katedrály.

Ve středu 13. května je památka Panny Marie Fatimské, odpoledne v 17.00 hod. v bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. v 17.00 hod. mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek 14. května slavíme svátek sv. Matěje, apoštola. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

V pátek od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 16. května je svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech. Zveme na mši sv. s ranními chválami v 8.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 6. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin v bazilice.

Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků.

Vydáno:8.5.2020 Zobrazeno:942

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2472

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4854

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4537