Sobota 25.1.2020

Informace/Ohlášky

3. neděle v mezidobí - Neděle Božího slova - 26.1.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 28. ledna je památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve.

Ve čtvrtek  je mše svatá odpoledne v 17.00 hodin, po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek slavíme památku sv. Jana Boska. Zveme na hodinu adorace Nejsvětější svátosti od 16.00 hod. a na mši svatou v 17 hodin.

V sobotu je mše sv. s ranními chválami je v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou mši sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděli 2. února je svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté v 8.30 a 10.30 budou zahájeny obřadem žehnání svící.

2. února je také Světový den zasvěceného života. Pan kardinál Dominik Duka zve všechny řeholníky, řeholnice a zasvěcené osoby působící v arcidiecézi pražské ke společnému slavení na Strahově v 10.00 hod. Setkání bude zároveň oslavou 30. výročí prvního svobodného setkání řeholníků po pádu komunismu, které se konalo právě na Strahově.

Vydáno:22.1.2020 Zobrazeno:773

2. neděle v mezidobí - 19.1.2020

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V úterý 21. ledna je památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice.

Ve čtvrtek  je mše svatá odpoledne v 17.00 hodin, po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 24. ledna je památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 25. ledna slavíme svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola. Mše sv. s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8.00 hod. a před bohoslužbou v 7.30 se modlíme růženec.

Půl hodiny před každou bohoslužbou v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle je 3. v mezidobí a z ustanovení papeže Františka neděli Božího slova, tj. jako den zvlášť zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova. Bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Aktualizováno:13.1.2017 Zobrazeno:876

Neděle Křtu Páně - 12.1.2020

Ohlášky

Dnešním svátkem Křtu Páně končí doba vánoční.

V týdnu od pondělí do pátku zveme na bohoslužby do kaple sv. Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hod.

V pondělí 13. ledna odpoledne slavíme v naší bazilice fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence, v 17.00 hod. mše sv., po mši sv. následuje výstav Nejsvětější svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny

Ve čtvrtek odpoledne je mše svatá v kapli svaté Anny v 17.00 hodin, po mši svaté je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 17. ledna je památka sv. Antonína, opata, od 16.00 hod. je v kapli sv. Anny adorace Nejsvětější svátosti a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 18. ledna je památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Mše svatá je v kapli sv. Anny v 8 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Od 18. ledna do 25. ledna každoročně probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů.

Půl hodiny před každou mší sv. v bazilice nebo v kapli sv. Anny je příležitost ke svátosti smíření.

Příští neděle 19. ledna je 2. v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a v 10.30 hodin.

Vydáno:6.1.2020 Zobrazeno:918

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2311

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4637

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4212