Pondělí 17.6.2019

Informace/Ohlášky

Slavnost Nejsvětější Trojice - 16.6.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

Otec arcibiskup kardinál Dominik Duka zve Boží lid v městě Praze k oslavě slavnosti Těla a Krve Páně ve čtvrtek 20. června 2019 v 17.00 hod. v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Po mši svaté bude následovat tradiční eucharistické procesí. To půjde z katedrály přes Hradčanské náměstí s oltářem u Mariánského sloupu a dále bude směřovat do Strahovského opatství, kde bude zakončen slavným Te Deum a svátostným požehnáním.

Proto u nás v kapli sv. Anny, ve čtvrtek nebude mše sv. odpoledne v 17.00.

V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně příští neděli 23. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat eucharistické procesí v bazilice a ambitech kláštera.

V pátek 22. června je památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděli 23. června slavíme slavnost Těla a Krve Páně, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:11.6.2019 Zobrazeno:836

Slavnost Seslání Ducha Svatého - 9.6.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 10. června je památka Panny Marie, Matky církve.

V úterý 11. června je památka sv. Barnabáše, apoštola.

Ve čtvrtek 13. června je svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze. Odpoledne v bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná modlitbu svatého růžence v 16.30 a v 17.00 hod. mše sv. Před mší sv. je příležitost ke svátosti smíření.

V pátek 14. června je od 16 hodin v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá  v kapli sv. Anny v 8.00 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je slavnost Nejsvětější Trojice, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:8.6.2019 Zobrazeno:793

7. neděle velíkonoční - 2.6.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

V pondělí 3. června je památka sv. Karla Lwangy a druhů mučedníků.

Ve středu 5. června je památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka, je to první středa v měsíci, zveme na večerní mši sv. v 17.00 hod. ctitele Neposkvrněné Panny Marie, sv. Maxmiliána a Rytíře Neposkvrněné. V 16.30 začíná modlitba sv. růžence v kapli sv. Anny

Ve čtvrtek zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

7. června je první pátek v měsíci, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá je v kapli sv. Anny v 8.00 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je slavnost Seslání Ducha Svatého a končí doba velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:27.5.2019 Zobrazeno:748

6. neděle velikonoční - 26.5.2019

Ohlášky

V týdnu od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera ráno v 6.45 hodin.

Ve čtvrtek 30. května, slavíme slavnost Nanebevstoupení Páně. Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod., po bohoslužbě je setkání společenství a modlitba nešpor.

V pátek 31. května je svátek Navštívení Panny Marie, od 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace  Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je památka sv. Justina, mučedníka, mše svatá je v kapli sv. Anny v 8.00 hodin, v 7.30 se modlíme růženec.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle je 7. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:23.5.2019 Zobrazeno:823

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2117

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:3170

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:3804