Úterý 11.8.2020

Informace/Ohlášky

19. neděle v mezidobí - 9.8.2020

Ohlášky

V srpnu jsou bohoslužby od pondělí do pátku v kapli sv. Anny, ráno v 6.45 a v sobotu s ranními chválami v 8.00 hod.

V pondělí 10. srpna je svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

V úterý 11. srpna slavíme svátek sv. Kláry.

Ve čtvrtek 13. srpna je Fatimský den s obvyklým programem. V 16.30 modlitba sv. růžence, v 17 hodin mše svatá, následuje Eucharistický průvod bazilikou a průvod se sochou P. Marie Fatimské do kaple svaté Anny. V 19 hodin zveme na koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V pátek 14. srpna je Svátek sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka.

V sobotu 15. srpna slavíme slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 16. srpna, je 20. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:4.8.2020 Zobrazeno:971

18. neděle v mezidobí - 2.2.2020

Ohlášky

V srpnu jsou bohoslužby od pondělí do pátku v kapli sv. Anny, ráno v 6.45 a v sobotu s ranními chválami v 8.00 hod., před mší sv. v 7.30 hod. se modlíme růženec.

Dnes je výroční den Panny Marie Královny andělů – Porciunkuly. Ve všech františkánských, minoritských, kapucínských a farních kostelích můžeme získat plnomocné odpustky. Toto privilegium obdržel od papeže sv. František z Assisi.

V úterý 4. srpna je památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze.

Ve čtvrtek 6. srpna slavíme Svátek Proměnění Páně.

V 19 hodin vás zveme na zahajovací koncert 25. Mezinárodního varhanního festivalu.

V sobotu 8. srpna je svátek sv. Dominika, kněze.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 9. srpna je 19. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:26.7.2020 Zobrazeno:1036

17. neděle v mezidobí - 26.7.2020

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše sv. v týdnu od pondělí do pátku v kapli sv. Anny ráno v 6.45 a v sobotu v 8.00 hod.

Ve středu 29. července slavíme památku sv. Marty a vzpomínáme na osmé výročí úmrtí otce Bernardina Mráze. Budeme se za něj modlit při mši sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod.

V pátek 31. července slavíme památku sv. Ignáce z Loyoly, kněze a v sobotu 1. srpna sv. Alfonse Marie z Liguori, biskupa a učitele církve.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 2. srpna je 18. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Je to také výroční den Panny Marie Královny andělů – Porciunkuly. Ve všech františkánských, minoritských, kapucínských a farních kostelích můžeme získat plnomocné odpustky. Toto privilegium obdržel sv. František z Assisi od papeže Honoria III.

Vydáno:20.7.2020 Zobrazeno:923

16. neděle v mezidobí - 19.7.2020

Ohlášky

V červenci a srpnu zveme na mše svaté do kaple sv. Anny, od pondělí do pátku ráno v 6.45 hod.

V úterý 21. července slavíme památku svatého Vavřince z Brindisi, učitele církve, kněze 1. řádu.

Ve středu 22. července je svátek sv. Marie Magdalény.

Ve čtvrtek 23. července slavíme Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

V sobotu 25. července, slavíme svátek svatého Jakuba, apoštola, patrona naší baziliky. Ranní mše sv. bude v bazilice v 8.00 a hlavní poutní bohoslužbě v 18.00 hodin bude předsedat P. Mgr. P. Mgr. Vladimír Kelnar, bohoslužbu bude doprovázet Svatojakubský sbor. Ve 20.45 hodin zveme na svatojakubský večer.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo v jiné domluvené době.

Příští neděle 26. července je 17. neděle v mezidobí, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:17.7.2020 Zobrazeno:956

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2533

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:4926

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:4628