Čtvrtek 25.5.2017

Informace/Ohlášky

6. neděle velikonoční - 21.5.2017

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

Ve středu 24. května slavíme svátek Posvěcení baziliky sv. Františka z Assisi.

Ve čtvrtek 25. května je slavnost Nanebevstoupení Páně,  zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 26. května, je památka sv. Filipa Neriho, kněze. V 16 hodin začíná v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu je mše svatá s ranními chválami v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle je 7. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Pouť k sv. Janu pod Skalou se koná v sobotu 27. května. V programu je májová pobožnost a mše sv. v 10.30. Podrobnosti se nacházejí ve vývěsce kostela.

Vydáno:20.5.2017 Zobrazeno:411

5. neděle velikonoční - 14.5.2017

Ohlášky

Od pondělí do pátku jsou bohoslužby v kapli svaté Anny v ambitech kláštera, ráno v 6.45 hodin.

V úterý 16. května slavíme svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech.

V pondělí v předvečer jeho svátku v 18.00 hod. poutní mši svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha bude sloužit kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský. Po mši sv. vyjde z katedrály tradiční průvod k soše sv. Jana Nepomuckého na Karlově mostě, kde se zastaví k modlitbě. Průvod bude zakončen krátkou pobožností na Křižovnickém náměstí.

Ve čtvrtek 18. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 19. května, je v 16 hodin v kapli svaté Anny adorace Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 20. května slavíme památku sv. Bernardina Sienského, kněze. Mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin.

Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo     v jiné domluvené době.

Dnešní sbírka je určena na arcidiecézi.

Příští neděle je 6. neděle velikonoční, bohoslužby budou v 8.30 a 10.30 hodin.

Vydáno:12.5.2017 Zobrazeno:423

4. neděle velikonoční - 7.5.2017

Ohlášky

V pondělí 8. května je památka Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Mše svatá bude v kapli svaté Anny ráno v 8 hodin. V 7.30 se pomodlíme růženec a májovou pobožnost.

Ve čtvrtek 4. května zveme na mši sv. rodiče s dětmi v 17.00 hod.

V pátek 12. května, slavíme svátek Výročí posvěcení katedrály v Praze. V 16 hodin je v kapli svaté Anny adorace   Nejsvětější Svátosti  a v 17 hodin mše svatá.

V sobotu 13. května, je památka Panny Marie Fatimské, mše svatá s ranními chválami je v kapli sv. Anny v 8 hodin. V naší bazilice slavíme fatimský den. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence,  v 17.00 hod. bude mše sv., po mši výstav Nejsvětější Svátosti a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek a  pátek 15 min. před večerní bohoslužbou a v sobotu před ranní bohoslužbou bude májová pobožnost.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny před bohoslužbou nebo     v jiné domluvené době.

Příští neděle je 5. neděle velikonoční, při bohoslužbách v 8.30 a 10.30 hodin, se bude konat Svatojánská sbírka na arcidiecézi.

 

Vydáno:5.5.2017 Zobrazeno:468

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:1444

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:2246

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2669