Neděle 5.2.2023

Informace/Ohlášky

Program u minoritů, 5.2.2023 -12.2.2023

 Ohlášky, 5.2.2023 Kromě obvyklého programu bohoslužeb Vás zveme také k liturgické modlitbě církve; na nešpory ve čtvrtek po odpolední mši svaté a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny. V pátek máte možnost adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí v kapli sv. Anny

Vydáno:4.2.2023 Zobrazeno:0

Program u minoritů (29.1.2023 - 5.2.2023)

 Ohlášky, 29.1.2023 Kromě obvyklého programu bohoslužeb Vás zveme také k liturgické modlitbě církve; na nešpory ve čtvrtek po odpolední mši svaté a na ranní chvály během sobotní mše svaté v 8.00 hod. v kapli sv. Anny. V pátek máte možnost adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí v kapli sv. Ann

Vydáno:28.1.2023 Zobrazeno:0

Lidská nemoc

LIDSKÁ NEMOC
A JEJÍ VÝZNAM V TAJEMSTVÍ SPÁSY

1. Nemoci a bolesti člověka patřily vždy mezi největší potíže, které trápily jeho svědomí. Ale ti, kdo vyznávají křesťanskou víru, i když cítí a prožívají totéž, přece podporováni světlem víry chápou hlouběji tajemství bolesti a statečněji ji snášejí.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:2826

Svátosti, které se udělují nemocným

POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

5. Evangelia dosvědčují, jakou péči věnoval Pán osobně tělesným i duchovním potřebám nemocných, a svým věřícím že přikázal, aby konali totéž. Nejvíce to dokazuje svátost pomazání nemocných, kterou on sám ustanovil a svatý Jakub ji ve svém listu vyhlásil.

Aktualizováno:11.11.2014 Zobrazeno:5404

Komu se má udělovat svátostné pomazání

KOMU SE MÁ UDĚLOVAT POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH

8. V listu svatého Jakuba se říká, že nemocní mají přijmout svátostně pomazání, aby je posílilo a zachránilo. Toto svátostné pomazání má se tedy udělovat se vší péčí těm věřícím, kteří nebezpečně chřadnou nemocí nebo stářím.

Aktualizováno:11.12.2014 Zobrazeno:5152