Pondělí 29.5.2023

Aktuality archiv

1.4.2023Velikonoce 2023
2.4.2023 Květná neděle 8.30 Mše svatá Bazilika 10.30 3.4.2023 Pondělí svatého ... Celý text ...
 
17.12.2022Vánoce 2022
PROGRAM BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH 25.12.2022 SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 0:00 Mše ... Celý text ...
 
15.10.2022DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITLE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITLE PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL K MISIJNÍ NEDĚLI 23. ŘÍJNA 2022(Přečtěte při všech bohoslužbách 29. neděle v mezidobí dne 16. října ... Celý text ...
 
20.7.202215.07.2022 - Pán si povolal našeho dlouholetého kostelníka
Nebeským Otcem byl povolán na věčnost náš dlouholetý, obětavý a pokorný kostelník pan Petr Klčo. Zemřel náhle po krátké nemoci dne 15. července ... Celý text ...
 
29.5.2022Slavnost Seslání Ducha Svatého, 2022
Slavnost Seslání Ducha Svatého 5. června 2022, 10:30 Baldassare Galuppi (1706-1785) MISSA á 4 in C ... Celý text ...
 
30.4.2022Noc kostelů 2022 /19.30
THE NIGHT OF CHURCHES Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6 19.30 hod. / 7.30 p.m. Setkání čtyř ... Celý text ...
 
30.4.2022Noc kostelů 2022 / 21.00
THE NIGHT OF CHURCHES Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica Praha –Staré Město 21.00 hodin / 9.00 p.m. Lidské hlasy a 8 277 varhanních píšťal ... Celý text ...
 
10.4.2022VELIKONOCE U MINORITŮ, 2022
 
3.4.2022Velký pátek, 2022
 
3.4.2022Boží Hod Velikonoční, 2022
 
3.4.2022Květná neděle, 2022
 
28.3.2022Velikonoční koncert, 2022
 
6.3.2022Stabat Mater, 2022
 
6.3.2022Missa Phrygia
 
11.12.2021Svátek Svaté Rodiny, 2021
Svátek sv. Rodiny 26. prosince 2021, 10:30 Jakub Jan Ryba (1765-1815) Česká mše Vánoční G - Dur Sbor a ... Celý text ...
 
11.12.2021Program bohoslužeb o Vánocích, 2021
Program bohoslužeb o Vánocích: - Na Štědrý den mše svaté budou slouženy v 8.00 (adventní) v kapli sv. Anny a ve 24.00 (Vigilie Narození Páně) ... Celý text ...
 
7.12.2021Boží Hod Vánoční
 
10.10.2021REQUIEM - 2.11.2021
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2. listopadu 2021, 18:00 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) REQUIEM KV 626 Soprán Lucie Silkenová ... Celý text ...
 
10.10.2021Svatojakubský sbor - 10.10.2021
Bazilika sv. Jakuba Staršíhio, Praha 10. října 2021, 10:30 Charles Gounod (1818-1893) Messe „Aux Chapelles" in C ... Celý text ...
 
17.7.2021Slavnost sv. Jakuba
Svátek sv. Jakuba 25. července 2021, 10:30 Antonín Dvořák (1841-1904) Mše D dur „Lužanská“ Chorál z oratoria Sv. Ludmila „Hospodine, ... Celý text ...
 
12.4.2021NOC KOSTELŮ, 2021
BAZILIKA SV. JAKUBA STARŠÍHO NA STARÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 19.00 Fanfáry (Jan Verner – trubka) 19.05 O minoritech – Slovo ... Celý text ...
 
11.4.2021Neděle Božího milosrdenství
Dějiny svátku Božího milosrdenství (Převzato z časopisu Milujte se.) V únoru roku 1931 Pán Ježíš ve zjevení sestře Faustyně poprvé žádal o zavedení ... Celý text ...
 
17.12.2020Pořad bohoslužeb o Vánocích 2020
24.12.2020 čtvrtek 8.00   25.12.2020 Pátek 8.30, 10.30 SLAVNOST NAROZENÍ ... Celý text ...
 
14.11.2020Fatimský den - 13. 12. 2020
Fatimský den v bazilice sv. Jakuba. V neděli 13. prosince v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou ... Celý text ...
 
23.10.2020Markantní manipulace papežových výroků
Markantní manipulace papežových výroků o stejnopohlavních párech 23.10.2020 Dobře maskované střihy, vytváření nových kontextů a uplatnění materiálů ... Celý text ...
 
22.10.2020Bohoslužby v době koronaviru od 22.10.2020
Nová omezení vlády ohledně bohoslužeb a náboženských akcí Vážení a milí spolubratři kněží a jáhnové, od dnešního rána vstoupilo v platnost nové ... Celý text ...
 
16.10.2020Plnomocné odpustky pro duše v očistcí.
Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat už před 1. listopadem Apoštolská penitenciárie dne 2. 1. 2020 (Prot. N. 4/20/I) ... Celý text ...
 
12.10.2020Modlitba za zemřelé na Olšanských hřbitovech - 1.11.2020
V neděli 1. listopadu 2020Slavnost Všech svatých Odpoledne v 14.30 hod.se modlimeza zemřelé u hrobky minoritůna ... Celý text ...
 
14.9.2020Říjen - zasvěcený modlitbě sv. růžence
Měsíc říjenje tradičně zasvěcený modlitběsvatého růžence V kapli sv. Anny se modlíme růženec:ve čtvrtek a pátek v 16.30v sobotu v ... Celý text ...
 
13.9.2020Transitus - 3.10.2020 v bazilice sv. Jakuba.
Oslava památky blažené smrti sv. Františka z Assisi -v sobotu 3. října v 17.00 hod. Slavnost sv. Františka z Assisi v neděli  4. října mše sv. v ... Celý text ...
 
1.9.2020Poselství Svatého otce Františka k 6. světovému dni modliteb za péči o stvoření.
„Tento padesátý rok prohlásíte svatým a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás milostivé léto.“ (Lv 25,11) Milé sestry, milí ... Celý text ...
 
25.6.2020Svátek sv. Jakuba - 25.7.2020
Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském 25. 7. 2020 Program: Slavnostní bohoslužbě v 18.00 hod. bude předsedat P. ... Celý text ...
 
20.6.2020Z krize vyjdeme jen společně a s Boží milostí
Papež František přijal dnes dopoledne delegaci lékařů a ošetřovatelů z italského regionu Lombardie. Ve čtyřech severoitalských regionech (Lombardie, ... Celý text ...
 
20.6.2020Papež František připojil tři nové invokace k Loretánským litaniím - 20.6.2020
Loretánské litanie budou od nynějška rozšířeny o tři nové invokace. Z rozhodnutí papeže Františka v nich bude Maria vzývána také jako “Mater ... Celý text ...
 
14.6.2020Fatimský den - primiční mše sv. - 13. července 2020
Fatimský den v bazilice sv. Jakuba - v pondělí 13. července 2020 V pondělí 13. července na fatimský denmši svatou bude sloužit náš novoknězP. Patrik ... Celý text ...
 
6.6.2020Slavnost Těla a Krve Páně - 14.6.2020
V bazilice sv. Jakuba v 10.30 hod. V naší bazilice budeme slavit Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 14. června. Po mši sv. v 10.30 bude následovat ... Celý text ...
 
10.5.2020Májová pobožnost - květen 2020
u minoritů v kapli sv. Anny Ve čtvrtek a pátek 15 min. před večerní bohoslužbou v 17hodin a v sobotu před ranní bohoslužbou v 8hodin je májová ... Celý text ...
 
1.5.2020Neděle modliteb za povolání - 3.5.2020
V 4. nedělí velikonoční nás církev tradičně zve k intenzivnější modlitbě za duchovní povolání. Letošní neděle Dobrého pastýře připadá na 3. května a ... Celý text ...
 
1.5.2020List Svatého otce všem věřícím k měsíci květnu 2020
Drazí bratři a sestry, blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma ... Celý text ...
 
1.5.2020Modlitba papeže Františka k Panně Marii - 2020
Maria, ty na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje. Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, tobě, která ses u paty kříže spojila s ... Celý text ...
 
30.4.2020Mariánský měsíc
Květen - měsíc zasvěcený Panně Marii Vstoupili jsme do měsíce května, který je tradičně zasvěcen Panně Marii. Je příležitostí ke zintenzívnění ... Celý text ...
 
11.4.2020Velikonoční přání - 2020
Aleluja! Kristus žije. On je naší nadějí a nejkrásnější mladostí tohoto světa. Všechno, čeho se On dotkne, mládne, obnovuje se a ... Celý text ...
 
6.4.2020Obnova zasvěcení Bohu
Obnova svěření a zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce Panny Marie Česká republika se připojuje k obnově svěření a zasvěcení Bohu skrze ... Celý text ...
 
27.3.2020Papež František udělil mimořádné požehnání Urbi et Orbi - 27.3.2020
Po přečtení Markova evangelia (4,35-41) o utišení bouře na Genezaretském jezeře, Svatý otec pronesl zamyšlení: »Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak ... Celý text ...
 
13.3.2020Bohoslužby u sv. Jakuba
Vláda vyhlásila na území České republiky nouzový stav proto nebudou v bazilice sv. Jakuba slouženymše svaté do odvolání! Mše svatá na ... Celý text ...
 
1.3.2020Poselství papeže Františka k postní době 2020
Poselství Svatého otce Františka k postní době 2020 „Kristovým jménem vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“ (2 Kor 5,20) Milé sestry, milí bratři, i ... Celý text ...
 
20.2.2020Popeleční středou začína postní doba - 26. února 2020
Popeleční středa - 26. února 2020 Mše sv. u minoritů v kapli sv. Anny v 6.45 hod. a v 17.00 hod. ... Celý text ...
 
12.2.2020Mše sv. za Otto Nováka - 1.3.2020
Dne 2. března 2020 uplyne 90 let od narození emeritního dómského varhaníka u sv. Víta v Praze a varhaníka v bazilice sv. Jakuba Otto Nováka(2.3.1930 ... Celý text ...
 
1.2.2020Křížová cesta v bazilice sv. Jakuba - 2020
Během postní doby rozjímáme  křížovou cestu každý pátek v 16.30 hod. (Vchod z ambitu ... Celý text ...
 
16.1.2020Svátek Uvedení Páně do chrámu a Den zasvěceného života - 2.2.2020
V neděli 2. února mše sv. v bazilice sv. Jakuba v 8.30 hod. a  10.30 - před mši sv. svěcení svíček. Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do ... Celý text ...
 
11.1.2020Světový den nemocných - 11.2.2020
V úterý 11. února - liturgická památka Panny Marie LurdskéMše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod. Světový den nemocných se z podnětu sv. papeže Jana ... Celý text ...
 
11.1.2020Neděle Božího slova - 26.1.2020
Motu proprio papeže Františka: Třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena Božímu slovu Papež František vydal apoštolský list motu proprio nazvaný ... Celý text ...
 
2.1.2020Týden modliteb za jednotu křesťanů - 18.1.-25.1.2020
Ekumenické hnutí: Aby všichni byli jedno... Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů 2020 V polovině ledna 2020 se věřící v České republice ... Celý text ...
 
27.12.2019Poselství k Světovému dni míru - 1.1.2020
Poselství Svatého otce Františka k 53. světovému dni míru 1. ledna 2020 Mír jako cesta naděje: dialog, smíření a ekologická konverze ... Celý text ...
 
24.12.2019Požehnané Vánoce 2019
 
20.12.2019Betlém u sv. Jakuba - 2019
Betlém v bazilice sv. Jakuba od 24.prosince do 2.února Bazilika sv. Jakuba k prohlídce je otevřena v úterý, středu, čtvrtek, pátek a sobotu: 9.30 ... Celý text ...
 
20.12.2019Betlém sv. Františka z Assisi
Greccio 1223. Eucharistický betlém sv. Františka V měsíci listopadu jsme - tradičně častěji - zastavovali na hřbitovech u hrobů zesnulých a ... Celý text ...
 
13.12.2019Mše sv. u sv. Jakuba na závěr roku 2019
 
11.12.2019Otec biskup Václav Malý u sv. Jakuba
 
10.12.2019Vánoce - Rybová mše u sv. Jakuba
 
7.12.2019Mezinárodní eucharistický kongres 2020
Kardinál Erdö zve na eucharistický kongres: Mladí lidé objevili adoraci Mezinárodní eucharistický kongres, který příští rok proběhne v Budapešti, se ... Celý text ...
 
5.12.2019Vánoční strom
Papež Benedikt XVI. o symbolice vánočního stromu. Kdykoliv se člověk v dějinách pokoušel zhasit Boží světlo, nastala tragická údobí poznamenaná ... Celý text ...
 
5.12.2019Papež František v Greccio - 1.12.2019
Admirabile signumApoštolský list Svatého otce Františka o významu a hodnotě jesliček. 1. Podivuhodné znamení vánočních jesliček, tak drahých ... Celý text ...
 
30.11.2019Svátost pomazání nemocných - 20.12.2019
Svátost pomazání nemocných bude udělována v kapli sv. Annyv pátek 20. prosincepři mši sv. v 17.00 hodin   1. Lidská nemoc a její význam v ... Celý text ...
 
17.11.2019Advent 2019
Adventní doba V neděli 1. prosince začíná adventní doba -  4. neděl před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ... Celý text ...
 
13.10.2019Odpustky za zemřelé - 1.-8.11.2019
Od 1. do 8. listopadu je možno získat - po splnění tří obvyklých podmínek:  svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl svatého Otce - ... Celý text ...
 
13.10.2019Requiem W. A. Mozarta - 2.11.2019
V sobotu 2.11.2019Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. V Bazilice sv. Jakuba Mše sv. a Requiem W. A. Mozartav 18.00 hod./Svatojakubský sbor/ Mše ... Celý text ...
 
22.6.2019Svátek sv. Anny - 26.7.2019
V pátek 26. července budeme slavit svátek sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. Je to poutní den kaple sv. Anny v ambitech kláštera. ... Celý text ...
 
20.5.2019Pouť s dětmi k Pražskému Jezulátku 14.9.2019
 
13.5.2019Noc kostelů - 25.5.2019
V bazilice sv. Jakuba StaršíhoPraha 1 - Staré Město Program: 19.00 hod. / 7.00 p.m. Skvosty barokni hudby / Jewels of Baroque MusicVěra Eretová ... Celý text ...
 
1.5.2019Poselství k světovému dni modliteb za povolání
Poselství Svatého otce k 56. světovému dni modliteb za povolání Odvaha riskovat pro Boží zaslíbení (12. května 2019) Milé sestry a milí ... Celý text ...
 
1.5.2019Týden modliteb za povolání 2019
Od 6. do 12. května se katolická církev zvlášť modlí za duchovní povolání. Poprvé se Světový den modliteb za povolání konal na popud papeže Pavla ... Celý text ...
 
30.3.2019Pouť ke svaté Anně v Třemošnici - 1.5.2019
POUŤ KE SVATÉ ANNĚ V TŘEMOŠNICIse koná1. května 2019 odjezd: vlakem 8:03z Prahy Hlavního nádražísraz na hlavním nádraží u pokladen 7:30(zájemci ... Celý text ...
 
15.3.2019Křížová cesta na Velký pátek - 19.4.2019
Rozjímání křížové cesty na Velký pátek: v bazilice sv. Jakuba v 21.00 hod. (Vchod z ambitu kláštera) ... Celý text ...
 
15.3.2019Velikonoce v bazilice sv. Jakuba - 21. dubna 2019
mše sv.: v 8.30 s lidovým zpěvem v 10.30 hod.  - Sbor: W. A. Mozart - Missa solemnis Mši sv. bude předesedat apoštolský nuncius v ČR Mons. ... Celý text ...
 
6.3.2019Poselství papeže Františka k postni době 2019
„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“ (Řím 8,19) Drazí bratři a sestry! Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává ... Celý text ...
 
1.3.2019Popeleční středou začína postní doba
Popeleční středa - 6. března 2019 u minoritů v kapli sv. Anny: Mše sv.: v 6.45 ... Celý text ...
 
1.1.2019Apoštolát modlitby - leden 2019
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na leden Představujeme aktuální modlitební záměr celosvětové sítě duchovního propojení s papežem ... Celý text ...
 
10.12.2018"Čaj o páté" - 22.2.2019
Vážení a milí přátelé! Přijďte se pobavit a zatančit do míst, kde se konala roku 1311 korunovační hostina Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny a ... Celý text ...
 
24.9.2018Setkání M.I. - 4.10.2018
Setkání rytířstva Neposkvrněné Panny Marie v kapli sv. Annyv klášteře minoritů v Praze Program: 16.30 - modlitba růžence17.00 - mše sv.17.40 - ... Celý text ...
 
16.9.2018Bohoslužba za dirigenta Josefa Hercla - 7.10.2018
Bazilika sv. Jakuba Mše sv. za dirigenta Josefa Herclak nedožitým 90. narozeninám 7. 10.  2018  v 10, 30 hod. ... Celý text ...
 
6.9.2018Pouť - 22.09.2018
POUŤ K PANNĚ MARII V TISMICÍCHU ČESKÉHO BRODU se koná 22. září 2018 odjezd: vlakem v 9, 01 hod. z Prahy−Masarykova nádražísraz je u pokladen na ... Celý text ...
 
22.6.2018Titulární slavnost baziliky sv. Jakuba - 25.7.2018
V den svátku sv. Jakuba Staršího v úterý 25.7.2018 v 18.00 hod. se bude konat slavnostní mše sv. Poutní bohoslužbě bude předsedat J.Eminence ... Celý text ...
 
31.3.2018Noc kostelů 25.5.2018
Bazilika sv. Jakuba / St. James´ Basilica Praha – Staré Město, Malá Štupartská 6 19.00 hod. / 7.00 p.m.Zahájení  / OpeningSvědectví ... Celý text ...
 
12.3.20182. Neděle Velikonoční - 8.4.2018
Neděle Božího Milosrdenství V bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském Mši sv. v 10.30 hod. předsedá Otec biskup František ... Celý text ...
 
7.2.2018Den modliteb a půstu za mír - 23. únor 2018
Papež František stanovil 23. únor jako den modliteb a půstu za mír Svatý otec ustanovil pátek 23. února jako zvláštní den modliteb a půstu za mír ve ... Celý text ...
 
2.2.2018Poselství papeže Františka - 11.2.2018
Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni nemocných, 11. únor 2018 Mater Ecclesiae: „Ženo, to je tvůj syn.“ … „To je tvá matka.“ A od té ... Celý text ...
 
10.1.2018Týden modliteb za jednotu křesťanů - 2018
18. ledna památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů. Od 18. do 25. ledna Týden modliteb za jednotu křesťanů. Mottem týdne budou slova, která ... Celý text ...
 
10.1.2018Každoroční mše svaté v bazilice sv. Jakuba
Neděle 4. února 2018 v 10.30 hod.za+Jana mužíka, Josefa Hercla, Otto Nováka a zemřelé členy Svatojakubského sboru a orchestru Neděle 4. března 2018 ... Celý text ...
 
30.12.2017Svátek Uvedení Páně do chrámu a Den zasvěceného života - 2. února 2018
V pátek 2. února mše sv. v 6.45 a 17.00 hod. v kapli sv. Anny a před mši sv. svěcení svíček Hromnice je lidový název svátku „Uvedení Páně do ... Celý text ...
 
30.12.2017Slavnost Zjevení Páně
sobota 6. ledna 2018Mše sv. v kapli sv. Anny v 8.00 hod. 5.1.2018 – pátek - Vigilie Slavností Zjevení Páně17.00 – mše sv. - žehnání vody, kadidla ... Celý text ...
 
30.12.2017Poděkování za rok 2017
V neděli - 31.12.2017 – Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa 10.30 - mše sv., Te DeumPoděkování a prosba o Boží pomoc do nového roku ... Celý text ...
 
23.12.2017Bohoslužby na Vánoce u sv. Jakuba
Vánoce v bazilice sv. Jakuba v ... Celý text ...
 
15.12.2017Svátost pomazání nemocných
Svátost pomazání nemocných bude udělována v kapli sv. Annyv pátek 22. prosincepři mši sv. v 17.00 hodin. Svátosti, které se udělují ... Celý text ...
 
30.9.2017Modlitba svatého růžence - 2017
Měsíc říjenje tradičně zasvěcený modlitběsvatého růžence Zvláště v tomto roce kdy si připomínáme 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě si ... Celý text ...
 
22.4.2017Týden modliteb za duchovní povolání (1.5.-7.5.2017)
Každý den se modlime za nová povolání k zasvěcenemu životu, zvlášť k řádu minoritů. „Týden modliteb před nedělí Dobrého Pastýře (4. velikonoční), je ... Celý text ...
 
22.4.2017Neděle Božího milosrdenství - 23.4.2017
22. února roku 1931 obdržela sestra Faustyna od Pána Ježíše příkaz k namalování obrazu. Tak o tom píše ve svém Deníčku: „Večer, když jsem byla v ... Celý text ...
 
9.4.2017Velikonoce - 16.4.2017
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně u sv. Jakuba: mše sv.: 8.30 hod. a 10.30 hod. - předseda Otec biskup Mons. Václav Malý ... Celý text ...
 
24.12.2016Slavnost Zjevení Páně - pátek 6.1.2017
5.1.2017 - čtvrtek - Vigilie Slavností Zjevení Páně - při mši sv. v kapli sv. Anny v 17.00 bude žehnání vody, kadidla a křídy. 6.1.2017 - pátek - ... Celý text ...
 
1.10.2016Setkání M. I. v Praze - 5.10.2016
Zveme na setkání Rytířstva Panny Marie Neposkvrněné, které se uskuteční v Praze dne 5.10.2016 v klášteře bratří minoritů. Program: 16.30 hod. – ... Celý text ...
 
24.7.2016SDM - Krakov 2016
Světový den mládeže 2016 - Krakov Polsko Motto: Blahoslavení MILOSRDNÍ, neboť oni dojdou milosrdenství (Mt ... Celý text ...
 
26.3.2016Velikonoční přání - 2016
 
27.2.2016Vikariátní pouť ke svaté bráně - 4.3.2016
V pátek 4. března se koná vikariátní pouť ke svaté bráně v roce milosrdenství v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně v Praze 3 – Vinohradech. Program ... Celý text ...
 
15.1.2016Odpustky - rok milosrdenství - 2016
Odpustky vázané na Svaté brány Svatý rok milosrdenství je velkou příležitostí k získávání odpustků pro sebe nebo pro duše zemřelých. Papež František ... Celý text ...
 
15.1.2016Rok milosrdenství - 2016
List papeže Františka k jubileu milosrdenství  3.9.2015 Nadcházející jubileum má být pro věřící příležitostí setkat se s Božím milosrdenstvím, píše ... Celý text ...
 
29.11.2015Advent - 2015
V neděli 29. listopadu začala adventní doba -  4 neděle před slavností Narození Páně. První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve ... Celý text ...
 
26.9.2015Pouť do Čihoště 10.10.2015
Svatojakubské společenství zve, zvláště rodiny s dětmi, na pouť do Číhoště dne 10.10.2015. Odjezd vlakem z Prahy-Hl.nádrží v 7:59, (sraz u ... Celý text ...
 
17.9.2015Biskupská synoda v Římě 4.-25.10.2015
Modlitba za biskupskou synodu Papež František vyzývá věřící k intenzivnějším modlitbám za biskupskou synodu, která se bude ve dnech 4. – 25. ... Celý text ...
 
1.8.2015Rok zasvěceného života: 30.11.2014-2.2.2016
APOŠTOLSKÝ LIST SVATÉHO OTCE FRANTIŠKAVŠEM ZASVĚCENÝMPŘI PŘÍLEŽITOSTI ROKU ZASVĚCENÉHO ŽIVOTA Drahé zasvěcené a drazí zasvěcení! Píši vám jako ... Celý text ...
 
8.5.2015Dny víry u sv. Jakuba: 30.5. a 5.6.2015
Bazilika sv. Jakuba na Starém Městě pražském sobota 30.5.2015 v 17.00 hod. - Varhanní hudba a Svědectví víry - Litanie k Panně Marii a ... Celý text ...
 
23.1.2015Den zasvěceného života - 2. února 2015
2. února o svátku Uvedení Páně do chrámu slavíme Den zasvěceného života. Setkání řeholníků a řeholnic působících v Arcidiecézi pražské s Otcem ... Celý text ...
 
14.11.2014Otec biskup Václav Malý v bazilice sv. Jakuba-25.12.2014
Na Slavnost Narození Páně 25.12.2014 Otec biskup Václav Malý bude sloužit mši sv. v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském v 10.30 hod. Mši ... Celý text ...
 
30.8.2014Pomodli se za pronásledované křesťany
Křesťané V Iráku prosí o modlitbu. Připojte se! Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skrytá v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. ... Celý text ...
 
30.4.201451. týden modliteb za povolání (5.-11.5.2014)
POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKAK LI. SVĚTOVÉMU DNI MODLITEB ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ11. května 2014 – 4. neděle velikonoční Povolání jako svědectví o ... Celý text ...
 
22.4.2014Kanonizace Jana XXIII. a Jana Pavla II.
  Svatořečení papežů Jana XXIII. a Jana Pavla II.proběhlo v Římě na Nám. sv. Petra 27. dubna 2014. Foto: Jan Pavel II. Foto: blahořečení Jana ... Celý text ...
 
19.4.2014Velikonoční přání - 2014
Evangelium nám podává, že když první učedníci odešli kázat, „Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova“. To se děje i dnes. Jsme zváni to objevit ... Celý text ...
 
26.2.2014Poselství papeže Františka k postní době 2014
Stal se chudým, abychom zbohatli z jeho chudoby(srov. 2 Kor 8,9) Drazí bratři a sestry,u příležitosti postní doby vám předkládám některé úvahy, ... Celý text ...
 
16.11.2013Bůh povolal Otta Nováka
  Po dlouhé nemoci Pán povolal Otto Nováka emeritního dómského  varhaníka, který také v naši bazilice doprovázel na varhany svatojakubský sbor. ... Celý text ...
 
4.11.2013Mše sv. v bazilice sv. Jakuba na poděkování za 24. let svobody - 17.11.2013 v 10.30 hod.
 
19.8.2013Pouť do Filipova - 31.8.2013
Svatojakubské společenství zve na pouť do Filipova  do baziliky Panny Marie pomocnice křesťanů, zvané "Lourdy severních Čech" v sobotu ... Celý text ...
 
30.7.2013Pozvánka na pouť k Panně Marii Cvilínské
Zveme všechny rytíře Neposkvrněné, čtenáře našeho časopisu Immaculata a všechny příznívce sv. Maxmiliána Kolbeho na pouť k Panně Marii Cvilínské, ... Celý text ...
 
9.6.2013Svatojakubský večer - 25.7.2013
Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě pražském Svatojakubský koncert / St. James´ Concert25. 7. 2013 ve 21.00 hodin / at 9 ... Celý text ...
 
23.3.2013S Pannou Marií v roce víry - 3.4.2013
  Mše sv. a setkání MI v 17.00 hod. v kapli sv. Anny. 3. dubna je první středa v měsíci dubnu. Zveme na mši sv. v 17.00 hod. a po mši sv. bude ... Celý text ...
 
13.3.2013Habemus Papam - 13.3.2013
Sbor kardinálů 13. března 2013 zvolil nového římského biskupa. Stal se jím kardinál Jorge Mario Bergoglio, arcibiskup z argentinského Buenos Aires, ... Celý text ...
 
17.1.2013Světový den nemocných - 11.2.2013
V pondělí 11. února - liturgická památka Panny Marie Lurdské Mše sv. v kapli sv. Anny v 6.45 hod. V pondělí 11. února, v den liturgické památky ... Celý text ...
 
29.12.2012Poselství papeže Benedikta XVI.
POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI.K OSLAVĚ SVĚTOVÉHO DNE MÍRU 1. LEDNA 2013 Blahoslavení tvůrci pokoje 1. Každý rok s sebou přináší očekávání lepšího ... Celý text ...
 
26.12.2012Mše sv. na sv. Štepána
Rybová mše sv. v bazilice sv. Jakuba - 26.12.2012. Na sv. Štěpána (26. prosince) v 10.30 hod. svatojakubský sbor zpíval Českou mši vánoční od ... Celý text ...
 
8.12.2012Pouť do Staré Boleslavi - 15.12.2012
Svatojakubské společenství zve na pouť do Staré Boleslavi dne 15. prosince. Mši sv. za národ v kostele Nanebevzetí Panny Marie bude sloužit P. ... Celý text ...
 
6.8.2012Poslední rozloučení s otcem Bernardinem Josefem Mrázem, minoritou v bazilice sv. Jakuba v Praze
V pondělí 6. srpna o svátku Proměnění Páně při mši sv. v 10.30 hod. v bazilice svatého Jakuba v Praze proběhlo poslední rozloučení s o. Bernardinem ... Celý text ...
 
31.7.2012Poslední rozloučení s Otcem Bernardinem Josefem Mrázem v bazilice sv. Jakuba v pondělí 6. srpna 2012 v 10.30 hod.
 
31.7.2012Odešel do domu Otce P. Bernardin Josef Mráz
V neděli dne 29. července 2012 odešel na věčnost Otec Bernardin Josef Mráz, minorita ve věku 103 let, v 86. roce řiholních slubů a v 81. roce ... Celý text ...
 
26.7.2012Mezinárodní varhanní festival - 2.8.-20.9.2012
17. Mezinárodní varhanní festival v bazilice sv. Jakuba.Koncert vždy začíná v 19.00 hodin. 2. 8. 2012 - Koncert k nedožitým 90. narozeninám Jiřího ... Celý text ...
 
7.7.2012Bohoslužba za dirigenta Fr. Preislera u příležitosti 5. výročí jeho tragické smrti - 5.8.2012
Mše sv. bude sloužena v 10.30 hod. v bazilice sv. Jakuba Program: A. Dvořák (1841-1904)Biblické písně, op. 99Slyš, ó Bože, volání méHospodin jest ... Celý text ...
 
16.6.2012Svatojakubský večer - 25.7.2012
Svátek sv. Jakuba v bazilice sv. Jakuba na Starém Městě ... Celý text ...
 
16.6.2012Bohoslužba za Dr. Jiřího Ropka - 1.7.2012
Mše sv. za Dr. Jiřího Ropka v bazilice sv. Jakuba v 10.30 hod. u příležitosti jeho nedožitých 90. narozenin. J. S. Bach (1685-1750)Bist Du bei ... Celý text ...
 
16.6.2012Titulární slavnost v bazilice sv. Jakuba - 25.7.2012
  Slavnostní bohoslužba v bazilice sv. Jakuba ve středu 25. července v 18.00 ... Celý text ...
 
5.5.2012Noc kostelů - 1.6.2012
Noc kostelů 2012 Přijďte v pátek 1. června 2012 do Baziliky sv. Jakuba Praha 1 – Staré Město, Malá Štupartská 6. Od 19.00 do 23.00 bude pro Vás ... Celý text ...
 
21.4.2012Modlitba za duchovní povolání
Každý den se modlime za nová povolání k zasvěcenemu životu, zvlášť k řádu minoritů. „Týden modliteb před nedělí Dobrého Pastýře (4. velikonoční), je ... Celý text ...
 
7.4.2012Požehnané Velikonoce - 2012
 
17.2.2012Večerní promítání o sv.Maxmiliánovi
U příležitosti 30. výročí svatořečení sv. Maxmiliána Kolbeho Vás zveme na Večerní promítání o tomto světci. Akce se bude konat ve čtvrtek 23.2.2012 ... Celý text ...
 
14.2.2012Výstava o sv. Maxmiliánovi od 13.února do 23. února u minoritů v Praze
V pondělí 13. února se konalo setkání Rytířstva Neposkvrněné. V pondělí 13. února po skončení programu fatimského dne v kapli sv. Anny a v ... Celý text ...
 
4.2.2012Světový den nemocných
V sobotu 11. února - liturgická památka Panny Marie Lurdské Mše sv. v kapli sv. Anny v 8.00 hod. V sobotu 11. února o liturgické památce Panny ... Celý text ...
 
13.1.2012Mše sv. na poděkování za sponsory a dárce v bazilice sv. Jakuba
  29. ledna 2012Koncert v 10.00 hod.Mše sv. v 10.30 hod. 29. ledna zveme na mši sv., která bude sloužena na poděkování za všechny sponzory a dárce ... Celý text ...
 
11.1.2012Fatimský den v bazilice sv. Jakuba
13. ledna
  V pátek 13. ledna v naší bazilice slavíme fatimský den. Program fatimského dne začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Po mši sv. následuje ... Celý text ...
 
24.12.2011Vánoce
Narodil se Kristus Pán, veselme se,z růže kvítek vykvet nám, radujme se.Z života čistého, z rodu královského,nám, nám narodil ... Celý text ...