Pořad bohoslužeb

8.30, 10.30 - Bazilika

6.45 - Kaple sv. Anny

6.45 - Kaple sv. Anny

6.45 - Kaple sv. Anny

6.45 - Kaple sv. Anny

17.00 (od října do června) - Kaple sv. Anny

6.45 - Kaple sv. Anny

17.00 (od října do června) - Kaple sv. Anny

8.00 (ve mši svaté ranní chvály) - Kaple sv. Anny

Pokud na pondělí až pátek připadne státní svátek, koná se pouze ranní mše svatá a to v 8.00 hod.

Příležitost ke svátosti smíření

Pobožnosti a společenství

Každou neděli (kromě těch, kdy zpívá sbor) v 10.00 hodin v bazilice se scházejí milovníci vážné hudby k půlhodinovému poslechu varhanní hudby.

2. úterý v měsíci: 17.00 - Eucharistie a společenství Neposkvrněné P. Marie (MI), kaple sv. Anny (s výjimkou července a srpna).

13. dne v měsíci (Fatimský večer): 16.30 - společná modlitba růžence, 17.00 - Eucharistie, průvod s Nejsvětější Svátostí Oltářní, průvod se sochou Fatimské P. Marie do kaple sv. Anny.

Každý pátek:  16.00 - 17.00 - Adorace Nejsvětější svátosti, kaple sv. Anny (s výjimkou postní doby, července až září).

V postní době: křížová cesta - každý pátek v 16.30 v bazilice (navazující na ni mše svatá může být zahájena o něco později).

V měsíci květnu: Májové pobožnosti po večerní mši svaté a v sobotu po ranní mši svaté.