Původ velkých svatojakubských varhan

Vážení přátelé!
Bazilika sv. Jakuba je tak trochu ztracená v uličkách Starého Města. Ale jakmile do ní vstoupíte, ohromí vás svým nádherným interiérem a při pohledu na západní kůr vás upoutá překrásná barokní varhanní skříň z dílny Abraháma Starcka z Lokte. A právě svatojakubské varhany, největší nástroj v Praze a v celé České republice přinášejí věhlas této bazilice. Slouží pro doprovod liturgie, ale pravidelně se zde konají nedělní koncerty duchovní varhanní hudby a každoročně několik koncertních cyklů, z nichž nejvýznamnější Mezinárodní varhanní festival se stal jedinečnou přehlídkou světového varhanního umění.

Původ velkých svatojakubských varhan spadá do roku 1705. Nástroj měl 26 rejstříků a byl vhodný k provozování barokní literatury. S rozvojem dalších hudebních slohů−klasicismu a romantismu−již varhany neodpovídaly představám varhaníků, proto dochází k jejich přestavbě. Návrh vypracoval B. A. Wiedermann, významná osobnost české varhanní školy, skladatel a pedagog. V roce 1941 provedl zásadní přestavbu varhanářský závod Jana Tučka z Kutné Hory a vznikly elektropneumatické varhany se třemi manuály a 75 rejstříky. Tento hrací stůl jsme před nedávnem získali zpět a je umístěn na pravé straně kůru, takže při pravidelných prohlídkách varhan budete mít možnost tento nyní již historický artefakt vidět a ocenit tak tehdejší Wiedermannův odvážný návrh. Svatojakubský nástroj byl od té doby přestavěn ještě dvakrát až do současné podoby, kdy čítá 91 rejstříků, které rozeznívají 8 277 píšťal.

Upřímně děkujeme za vaši modlitbu, spolupráci a podporu !
Nadační fond Sancti Jacobi Organum (IČO 246 72 181)
https://sanctijacobiorganum.com

číslo účtu: 537 141 0001/5500  (Raiffeisen BANK, Praha)