Ohlášky, 17.9.2023 

Jako každý rok do konce září se večerní mše svaté nekonají.

Ve čtvrtek 14. září v 19.00 hodin vás zveme na pokračování 28. mezinárodního varhanního festivalu. Tentokrát, na závěr letošního festivalu, vystoupí známý francouzský varhaník BAPTISTE-FLORIAN MARLE-OUVRARD

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve ranních chval během sobotní mše svaté v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou nebo po domluvě kdykoli. Aktuální informace můžete sledovat na našem webu https://praha.minorite.cz

Během týdne slavíme:

Pondělí -       Sv. Josefa Kupertinského, kněze, svátek

Středa -        Sv. Ondřeje Kim Tae-gõna, Pavla Chõng Ha-sanga a druhů, mučedníků

Čtvrtek -       Sv. Matouše, apoštola a evangelisty, svátek

Sobota -       Sv. Pia z Pietrelciny (Forgione), kněze, památka

Ohlášky, 10.9.2023 

Jako každý rok do konce září se večerní mše svaté konat nebudou. Výjimku tvoří fatimské večery.

V úterý odpoledne se uskuteční setkání Rytířů Neposkvrněné. Zahájeno bude v 16.30 modlitbou svatého růžence, pokračovat bude mší svatou v 17.00 a po ní následovat bude setkání v aule u kaple sv. Anny.

Ve středu 13.9.2023 jste srdečně zváni na fatimský večer do naší baziliky. Program začíná v 16.30 modlitbou svatého růžence. Pak následuje v 17.00 mše svatá a po ní výstav Nejsvětější Svátosti s procesím po kostele a na závěr průvod se sochou Panny Marie Fatimské do kaple sv. Anny.

Ve čtvrtek 14. září v 19.00 hodin vás zveme na pokračování 28. mezinárodního varhanního festivalu. Tentokrát vystoupí talentovaný český varhaník ONDŘEJ VALENTA.

Zveme Vás také k liturgické modlitbě církve ranních chval během sobotní mše svaté v kapli sv. Anny.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou nebo po domluvě kdykoli. Aktuální informace můžete opět sledovat na našem webu praha.minorite.cz

Během týdne slavíme:

v úterý Jména Panny Marie, nezávazná památka

ve středu Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

ve čtvrtek Svátek Povýšení svatého kříže

v pátek Památka Panny Marie Bolestné

v sobotu sv. Ludmily, mučednice, nezávazná památka