11. neděle v mezidobí, 16.6.2024

❇️  Dnes je 11. neděle v mezidobí.

❇️  V úterý 18. června v 19.00 hodin Vás srdečně zveme na benefiční koncert za obnovu svatojakubských varhan! Uslyšíme skvělý smíšený pěvecký sbor pod vedením Vojtěcha Jouzy a samozřejmě budou znít i varhany. Po koncertě budete moci navštívit i ambity kláštera minoritů. Vezměte s sebou své přátele a známé! Těšíme se na vás!  

❇️  V pátek vás zveme na pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu v rámci adorace před vystavenou Nejsvětější Svátostí, která bude zahájena v 16.00 hod v kapli sv. Anny. V 17.00 hodin pak bude následovat mše svatá z památky sv. Aloise Gonzagy, řeholníka.

❇️  V neděli 23. června, při mši sv. v 10:30 hod., dá-li Pán, poděkujeme za 61.výročí kněžského svěcení otce Oldřicha a 34.výročí kněžského svěcení otce Stanislawa. Pamatujme v modlitbě na naše kněze! 

❇️  Ve dnech 17. – 20. června se bude konat druhá část provinční kapituly bratří minoritů české provincie. Moc vás prosíme o modlitbu za nás, abychom se v Duchu Svatém správně rozhodovali.
❇️  Informace týkající se dění u minoritů je možné sledovat na webových stránkách kláštera praha.minorite.cz a facebooku Bazilika sv. Jakuba - Minorité Praha.