Slavnost Nejsvětější Trojice, 26.5.2024

☘️  Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice.

☘️  V tomto týdnu oslavíme:

😇  v pátek 31. května svátek Navštívení Panny Marie. Odpoledne vás zveme k adoračnímu bdění před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní v kapli svaté Anny od 16.00 hod. Na adoraci pak navazuje májová pobožnost a Mše svatá.

😇  v sobotu 1. června památku sv. Justina, mučedníka - Mše svatá s ranními chválami v 8.00 hod.

😇  v neděli 2. června slavnost Těla a Krve Páně.

☘️  Upozorňujeme, že se ve čtvrtek 30. května odpoledne v naší bazilice nebo kapli nebudou konat žádné bohoslužby.
Jsme totiž všichni zváni k oslavě Těla a Krve Páně do baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Strahově v 17.00 hod. Oslava bude zahájena otcem arcibiskupem Janem Graubnerem slavnou mší svatou. Po ní bude následovat tradiční eucharistické procesí, které půjde z baziliky Nanebevzetí Panny Marie do kostela sv. Rocha, kde bude oltář věnovaný rozjímání o duchovním povolání. Další zastavení bude na klášterním nádvoří u Božích muk, kde bude oltář věnovaný modlitbě za pronásledované křesťany a následně průvod zamíří na terasu pod klášterem, kde se s výhledem na Hlavní město Prahu pomodlíme za požehnání a ochranu pro všechny její obyvatele. Eucharistické procesí bude zakončeno opět ve strahovské bazilice chvalozpěvem Te Deum a děkovnou modlitbou.

☘️  Příští neděli zveme všechny ke společné oslavě slavnosti Těla a Krve Páně v naší bazilice. Zahájíme ji mší sv. v 10:30 hod. a potom půjdeme v eucharistickém průvodu kolem baziliky.  

☘️  Naše bazilika a zákristie byly napadeny červotočem a stav některých oltářů, historického nábytku a uměleckých děl je už velice akutní. Prosíme Vás proto o pomoc v této náročné situaci. Ošetření je třeba provést velmi rychle, a to v tomto čase vzhledem k vývojovým stádiím červotoče. Zákrok odborné firmy si vyžádá částku 46 000 Kč. Proto výnos všech sbírek příští neděli bude věnován na tento účel. Předem vyjadřujeme upřímné: Pan Bůh zaplat!

☘️  Ve dnech 27. – 29. května se bude konat první část provinční kapituly bratří minoritů české provincie. Moc vás prosíme o modlitbu za nás, abychom se v Duchu Svatém správně rozhodovali.